Chính sách giao hàng

Quý khách hàng vui lòng thanh toán mọi chi phí liên quan tới tiền vận chuyển theo cách thức sau:

1. Thanh toán trực tiếp phí vận chuyển cho nhân viên vận chuyển hàng hóa.
2. Thanh toán chuyển khoản cho S.PEARL bao gồm tiền hàng và tiền vận chuyển. Bảng cước phí vận chuyển được áp dụng theo bảng cước của đối tác vận chuyển.


** Q&A
Tôi có thể nhận được đơn hàng ở đâu?
- Đơn hàng có thể được gửi tới địa chỉ do quý khách chọn (nhà riêng, cơ quan).
Quốc gia giao hàng có được khác với quốc gia mua hàng không?
- Không. Quốc gia giao hàng phải luôn giống với quốc gia mua hàng.
Mất bao lâu thì đơn hàng của tôi sẽ đến?
- Thời gian giao hàng tiêu chuẩn là từ 3 đến 7 ngày làm việc.